Koneyrittäjät

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Koneyrittäjät on vaikuttava edunvalvoja ja se kehittää sekä tuottaa palveluita jäsenilleen. Jäsenyrityksemme ovat maarakennusalan, metsäkonealan, puunkorjuun, metsäenergian, turvetuotannon ja metsänparannuksen ammattilaisia.

liity jäseneksi

eduskuntavaalit 2023


ajatus

Kun juna kulkee vaan

Teemu Myller

"On puhuttu vuosia valtavasta korjausvelasta ja tuntuu, että tämänkaltaiset yllätykset ovat vain jäävuorenhuippu siitä, mitä on vielä odotettavissa."
Karjalan Koneyrittäjien puheenjohtaja Teemu Myller  Lue lisää...


Ajankohtaista

Energiavaje ratkaistava hallitusohjelmassa

turvetta

Kohtaamme lämmöntuotannon polttoainevajeen tulevana talvena ja se jatkuu ainakin vuoteen 2028. Tämä polttoainepula on ratkaistava hallitusohjelmassa niin, että varmistetaan huoltovarmuus ja teollisuutemme kilpailukyky, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 28.4.2023 Vantaalla. Lue lisää...

Ylipitkiin maksuaikoihin puututtava hallitusohjelmassa

maksuajat

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati Keski-Suomen Koneyrittäjien puheenjohtaja Matti Siikki puhuessaan Keski-Suomen Koneyrittäjien vuosikokouksessa Äänekoskella. Lue lisää...

Väylänpidon rahoituksessa otettava huomioon myös alemman luokan tiet

tien kunto

Huonokuntoisten teiden määrä on tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Liikenneverkon korjausvelka on kasvanut viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana nopeasti ja korjausvelan kasvu kiihtyy nykyisellä rahoitustasolla, totesi Seppo Saarelainen Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan kokouksessa Tampereella. Lue lisää...

Metsäkonealan työvoimapula ei ratkea uusilla torppareilla

puunkorjuu

Stora Enso markkinoi puunkorjuuseen uutta kumppanuusyrittäjämallia, joka vaikuttaa lähinnä hölmöläisten peiton jatkamiselta. Mallissa houkutellaan kokeneita metsäkoneenkuljettajia ryhtymään yrittäjiksi ja myymään työpanoksensa yrittäjästatuksella ilman yrittäjän toimintavapauksia. Malli ei tuo yhtäkään uutta osaavaa metsäkoneenkäyttäjää alalle, vaan pikemminkin hankaloittaa tilannetta entisestään, sanoi Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola Pohjanmaan Koneyrittäjien vuosikokouksessa 18.3.2023 Limingassa. Lue lisää...

Lähde metsäkoneyrittäjän matkaan päiväksi videolla

Metsäkoneyrittäjän päivä -video

Lunta sataa ja on pimeää, kun metsäkoneyrittäjä Teemu Myller käynnistää koneensa aamulla Joensuun Kiihtelysvaarassa. Päivän mittaan valkenee, mutta lumisade jatkuu. Viime viikolla julkaistu video Metsäkoneyrittäjän päivästä vie katsojan lumisen työpäivän tunnelmaan, ja se on kerännyt viikossa jo yli 7 000 katsomiskertaa. Lue lisää videohankkeesta, jolla tehdään metsäkonetyötä tutuksi.

Metsäkoneurakoinnin inflaatio edelleen noin 15 prosenttia

metsäkone urakoi

Metsäalan konekustannukset olivat edelleen ripeässä nousussa tammikuussa. Metsäalalla puunkorjuun urakoinnin kustannukset ovat nyt 15,1 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten tammikuussa. Haketuksessa indeksi näyttää 16,9 prosentin nousua. Lue lisää...

Energiantuotannossa on turpeen tai ainespuun mentävä aukko

turvetta vai puuta

Polttoainevaje on edessä energiantuotannossa jo tästä vuodesta lähtien, kertoo tuore selvitys.  –Jos polttoainevajetta ei täytetä turpeella, poltetaan yhä enemmän ainespuuta, öljyä ja jopa kivihiiltä. Päättäjillä on nyt avaimet käsissään polttoainepulan ratkaisuun, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola. Lue lisää...

Puumarkkinatyöryhmän yhteisenä tavoitteena hyväkasvuiset ja terveet metsät

Metsäalan toimijat pitävät tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä korostaa laadunseurannan merkitystä osana hyvää ja oikea-aikaista metsänhoitoa ja toivoo lisäselvitystä harvennushakkuiden laadusta. Lue lisää...

Selvitys: Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle

talvipuukuljetus

Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita. Lue lisää...

Kasvupohja kuntoon!

vaalitavoitteet

Tulevan hallituksen on panostettava energiaomavaraisuuteen, tiestöön, metsien kasvuun ja käyttöön, työssäoppimisen edellytysten parantamiseen sekä kohtuuttomien maksuaikojen kieltämiseen. Koneyrittäjät esitteli vaalitavoitteitaan liittokokouksen alla pidetyssä tiedotustilaisuudessa Lahdessa 28. lokakuuta. Lue lisää…

Lisää tiedotteita...


Jäsenille jäsensivuilla:

Ensiharvennusten korjuujälki -webinaarin tallenne katsottavissa

kustannuskriisi

Polttoaineklausuulit ja indeksiehdot varautumisen avuksi

massamuunnoslaskuri

 


jäsenmaksulaskuri

tarkistuslista työssäoppiminen

yhdessä enemmän kirja

mobiilisovellus

ympäristöosaajat


Koneyrittäjä-lehti


Koneyrittäjät kustannuspaineissa

Puheenjohtaja Markku Suominen kommentoi koneyrittäjien näkymiä FinnMETKO 2022 -näyttelyssä.

Finnmetko-näyttely 2022

 


 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet