Koneyrittäjät

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Koneyrittäjät on vaikuttava edunvalvoja ja se kehittää sekä tuottaa palveluita jäsenilleen. Jäsenyrityksemme ovat maarakennusalan, metsäkonealan, puunkorjuun, metsäenergian, turvetuotannon ja metsänparannuksen ammattilaisia.

liity jäseneksi

eduskuntavaalit 2023

Energiapäivät


ajatus

Pieni merkki ehkä parempaan päin

Tarmo Laitinen

"Urakanantajatkin ovat jotensakin ymmärtäneet, että ei se vaan koneyrittäjäkään pyhällä hengellä ainoastaan toimeen tule nykyisessä yhteiskunnassa."
Pohjanmaan Koneyrittäjien puheenjohtaja Tarmo Laitinen Lue lisää...


Ajankohtaista

Puumarkkinatyöryhmän yhteisenä tavoitteena hyväkasvuiset ja terveet metsät

Metsäalan toimijat pitävät tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä korostaa laadunseurannan merkitystä osana hyvää ja oikea-aikaista metsänhoitoa ja toivoo lisäselvitystä harvennushakkuiden laadusta. Lue lisää...

Selvitys: Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle

talvipuukuljetus

Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita. Lue lisää...

Metsäkonealan kustannukset hypähtivät 4,1 prosenttia kuukaudessa

metsäkonealan kustannukset nousseet

Metsäalan konekustannukset hypähtivät lokakuussa jälleen reippaasti ylöspäin. Metsäkonealan kustannukset ovat nyt 16,7 prosenttia korkeammalla kuin viime vuoden lokakuussa. Haketuksessa indeksi näyttää 20,3 prosentin nousua. Kustannusindeksejä ylläpitää Tilastokeskus.  Vuoden 2020 perusvuodesta puunkorjuun kustannukset ovat nousseet 27,1 prosenttia ja haketuksen 31,6 prosenttia. Lue lisää...

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nostossa yritysvaikutukset unohdettu

polttoaine

Biopolttoöljyn jakeluvelvoite ollaan kymmenkertaistamassa, mutta samalla ei tarkastella lainkaan noston vaikutuksia työkoneyrityksille. Näin puutteellisesti valmisteltua esitystä ei tule tällaisenaan hyväksyä, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Lue lisää....

Teemu Tolppa valittiin Koneyrittäjien varapuheenjohtajaksi

Teemu Tolppa

Koneyrittäjien 53. liittokokous valitsi järjestön varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Teemu Tolpan Janakkalasta. Lue lisää...

Kurkkaa metsäkonealaa videoilta

työpaikkavideo

Metsäkonealaa tehdään tutuksi videoilla. Hankkeen kolme tuoretta videota on julkaistu Koneyrittäjät-kanavalla Youtubessa. Videoilla esitellään eri työlajeja ja teemoja metsäkonetoimialalta. Koneyrittäjät on saanut hankkeeseen rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä.  Lue lisää...

liittokokous Lahdessa

Koneyrittäjien 53. liittokokous on koolla Lahdessa 29.–30.10.2022. Liittokokousseuranta jäsenille jäsensivuilla.

Liittokokous: Turve täyskäyttöön energiakriisissä – vaatii käyttönäkymän vakautusta

turve

Energiakriisi on havahduttanut huomaamaan kotimaisen energian arvon. Suomessa on vahvuutena monipuolinen energian tuotanto, mutta polttoaineissa on nojauduttu aiemmin liikaa ulkomaiseen kivihiileen, öljyyn, kaasuun ja osin tuontipuuhun. Ei ole muistettu huoltovarmuutta tilanteessa, jossa rajat eivät ole avoimia. Luotto tuontipolttoaineiden saatavuuteen on myös johtanut energiaturpeen tuotannon hallitsemattomaan alasajoon.
Tulevat talvet asettavat kovat haasteet energian tuotannolle ja kotien pitämiselle lämpiminä. Lue lisää...

Markkinoilta löydettävä avaimet kustannuskriisin kestävään ratkaisuun

Markku Suominen

Kustannusten raju nousu tänä vuonna on ajanut koneyritykset entistä ahtaamalle. Marraskuussa tuleva polttoöljytuki auttaa hieman, mutta kestävä ratkaisu kustannuspaineissa löytyy ainoastaan markkinoilta, sanoi puheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Koneyrittäjien liittokokouksen Lahdessa. Lue lisää...

Kasvupohja kuntoon!

vaalitavoitteet

Tulevan hallituksen on panostettava energiaomavaraisuuteen, tiestöön, metsien kasvuun ja käyttöön, työssäoppimisen edellytysten parantamiseen sekä kohtuuttomien maksuaikojen kieltämiseen. Koneyrittäjät esitteli vaalitavoitteitaan liittokokouksen alla pidetyssä tiedotustilaisuudessa Lahdessa 28. lokakuuta. Lue lisää…

Metsäalan kone- ja autoyrittäjien suuri huoli: kehno kannattavuus

puunkorjuutyömaa

Hyvä kysyntä ilahduttaa, mutta samanaikaisesti metsäalan kone- ja kuljetusyrittäjät ovat vakavasti huolissaan urakoinnin kannattavuuden kehityksestä. Urakoinnin kustannukset ovat nousseet liki 20 prosenttia vuoden aikana ja se on kääntänyt yritysten kannattavuuden ennestäänkin alhaiselta tasolta alaspäin. Tyrehtynyt puun tuonti edellyttäisi kotimaassa puunkorjuun ja -kuljetusten lisäämistä eli yrittäjiltä investointeja kalustoon, olemassa olevan työvoiman pitovoiman lisäämistä sekä uuden työvoiman rekrytointia. Nykyinen kannattavuuskehitys ei anna tähän mahdollisuutta ja heikentää kone- ja autoyritysten elinvoimaisuutta. Tämä tuli selkeästi esille Kuopiossa 5.10.2022 järjestetyssä Metsäalan kustannusriihessä. Lue lisää...

Yrittäjäjärjestöt: Mahdollisimman omavarainen polttoainetalous on Suomelle kohtalonkysymys

jääkukat ikkunassa

Turvetuotannon parissa toimivia yrityksiä edustavat yrittäjäjärjestöt kantavat huolta tulevien talvien lämmön ja sähkön turvaamisesta kodeissa ja kaupungeissa.  Turvetta tarvitaan energiantuotannossa, mutta nykyisillä ratkaisuilla se ei tule riittämään. Järjestöt edellyttävät toimenpiteitä sekä poliittisilta että kaupallisilta toimijoilta. Lue lisää...

Tiemäärärahat on saatava teiden merkitystä vastaavalle tasolle

tiekurjuus

Suurin osa Suomen tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä. Koneyrittäjiä ihmetyttää teiden rahoituksen vähentäminen ja muiden liikennemuotojen suosiminen tiestön kustannuksella, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen. Lue lisää...

Turvetta tarvittaisiin nyt kipeästi

turvetraktori

Turpeella voisi helpottaa päälle kaatuvaa energiakriisiä ja keventää kuluttajien energialaskua.  Se edellyttäisi turpeen korkeiden päästöoikeusmaksujen kompensointia turvetta käyttäville laitoksille. Lue lisää...

Motivaatio koetuksella koneyrityksissä

polttoainepumpulla

Inflaatio on kiihtynyt noin kahteenkymmeneen prosenttiin konetyöaloilla. Kohonneita kustannuksia on saatu siirrettyä urakoinnin hintoihin vain osittain. Hyvästä palveluiden kysynnästä huolimatta suuri enemmistö koneyrittäjistä kertoo yrityksensä tuloksen heikkenevän tänä vuonna. Yrittäjien motivaatio on koetuksella. Kysyntää on, mutta tulos kyykkää. Lue lisää...

Huoltovarmuus päätöksenteon ytimeen

verkostot

Päätösten vaikutukset huoltovarmuuteen tulee nostaa kaikessa päätöksenteossa yhdeksi keskeiseksi arviointikriteeriksi, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 22.4.2022 Helsingissä. Lue lisää...

Tietyöt eivät ole työllisyystöitä

tiehankkeet

Teitä ja ratoja ei rakenneta sen vuoksi, että maarakentajilla olisi töitä, vaan jotta yhteiskunnan muu toiminta tehostuisi ja yhteiskunnan muut osa-alueet toimisivat. Tämä maalaisjärkinen perustotuus hämärtyy tuoreessa Valtioneuvoston kanslian selvityksessä "Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset vaikutukset työllisyyteen", sanoo Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Lue lisää...

Lisää tiedotteita...


Jäsenille jäsensivuilla:

Ensiharvennusten korjuujälki -webinaarin tallenne katsottavissa

kustannuskriisi

Polttoaineklausuulit ja indeksiehdot varautumisen avuksi

massamuunnoslaskuri

 


jäsenmaksulaskuri

tarkistuslista työssäoppiminen

yhdessä enemmän kirja

mobiilisovellus

ympäristöosaajat


Koneyrittäjä-lehti


Koneyrittäjät kustannuspaineissa

Puheenjohtaja Markku Suominen kommentoi koneyrittäjien näkymiä FinnMETKO 2022 -näyttelyssä.

Finnmetko-näyttely 2022

 


 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet