Etusivu

Koneyrittäjät

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Koneyrittäjät on vaikuttava edunvalvoja ja se kehittää sekä tuottaa palveluita jäsenilleen. Jäsenyrityksemme ovat maarakennusalan, metsäkonealan, puunkorjuun, metsäenergian, turvetuotannon ja metsänparannuksen ammattilaisia.

liity jäseneksi

Ratkaisevat tekijät -tapahtuma


ajatus

Syksyinen Taisto

syksy

"Kannattaa olla tekniikan kanssa tarkkana ja suhtautua asioihin terveen kriittisesti."
Pohjois-Savon Koneyrittäjien puheenjohtaja Jyrki Härkönen Lue lisää...


Ajankohtaista

Simo Jaakkolan Yliö-kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa:

Koneyrittäjien Simo Jaakkola Maaseudun Tulevaisuudessa 25.9.2023: Vaikka turvetuotannon nostaminen kulta-aikojen määriin ei olekaan enää realismia, nykyiset turvetuotantoalueet on järkevää hyödyntää − siinä voittaisivat kaikki. Lue lisää...

Korjausvelkaan osoitettavat rahat tulevat tarpeeseen

korjausvelka

Budjettiriihessä päätetyt korjausvelkaan osoitettavat 250 miljoonaa euroa tulevat todella tarpeeseen. Samalla hallitus näyttää, että hallitusohjelman kirjauksilla korjausvelan taitattamisesta ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisesta on sisältöä, totesi Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Ratkaisevat tekijät seminaarin Tampereella. Lue lisää....

Laitetaanko teitä kuntoon vai maksetaanko työtä vailla oleville kotiin?

pohjatyöt

Nyt olisi aika laittaa kustannustehokkaasti tieverkkoa kuntoon sen sijaan, että samat rahat käytetään rakentajien työttömyyden hoitoon, toteaa Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen. Väyläverkossamme on kahden miljardin korjausvelka. Nyt kun yksityinen rakentaminen sakkaa, korjausvelkaa voisi vähentää kustannustehokkaasti sen sijaan, että maksamme lomautetuille ja irtisanotuille maarakentajille kotona makaamisesta. Lue lisää...

Hallitus lupaa ohjelmassaan bioenergialle hyvää, mutta tekee toisin

hallitusohjelman julkaisu
Kuva hallitusohjelman esittelystä.. Kuva: © Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeriön vuoden 2024 talousarvioehdotuksen mukaan kestävän metsätalouden kannustejärjestelmän (Metka) määrärahoja leikataan 12,7 miljoonaa euroa. Leikkauksen jälkeen määräraha olisi noin 38 miljoonaa euroa. Suunnitelmissa on jatkaa tulevat vuodet suunnilleen leikatulla määrärahatasolla. Valmistelusta saatujen tietojen perusteella leikkaus kohdistuu taimikonhoitoon, nuoren metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen sen yhteydessä. Energiapuun kasvavien määrien liikkeelle saaminen nuorista metsistä siis unohdettakoon. Lue lisää...

Venytettyjen maksuaikojen ongelma kertautuu konkurssitapauksissa

kuokka maassa

Pääministeri Orpo on huolissaan rakennusalan ahdingosta, joka näkyy alan yritysten konkursseina, ja hallitus aikoo puuttua tilanteeseen budjettineuvotteluissa. – Näkyisipä tämä sama huoli myös maksuaikalainsäädännön uudistamisnopeudessa, sanoo Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen. Lue lisää....

Maksuaikojen venyttämiseen on puututtava

maksuajat

Maarakennusalalla on nähtävissä suuntaus, että aliurakointisopimuksiin kirjataan pitkiä maksuaikoja automaattisesti. Sopimuksiin merkitään 60:n ja jopa 90 vuorokauden maksuehtoja. Pieniä koneyrityksiä pidetään pitkillä maksuajoilla asiakkaan pankkina, ja mielestämme käytäntö on maksuaikalain vastaista, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen. Lue lisää...

Koneyrittäjien Peltola: Koneyrittäjät pettymässä perusväylänpidon rahoihin

kunnossapitoa

Valtiovarainministeriön esitys leikata perusväylänpidon määrärahoja ensi vuodelle syventää rakennusalan kurimusta, eikä se ole suhdannepoliittisestikaan viisasta. Perusväylänpidon rahoitus on jo entuudestaan riittämätöntä. Perusväylänpitoon ja sen määrärahoihin onkin palattava budjettiriihessä, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Lue lisää...

Metsäkoneurakoinnin kustannusinflaatio on edelleen kova, vaikka hieman taittunut

puunkorjuu

Metsäalan koneurakoinnin kustannuskehitys osoittaa hieman laimenemisen merkkejä. Alan konekustannusindeksin heinäkuun lukema näytti kokonaiskustannuksien nousuksi kolme prosenttia vuoden takaisesta tasosta.  Eri kustannustekijät kehittyvät kuitenkin vahvasti eri suuntiin: suurimmat nousut ovat korkokustannuksissa ja koneiden hinnoissa. Lue lisää...

Koneyritysten vuoden 2022 yllätys: Kovan inflaation kiristyksessä liiketulokset paranivat hieman

koneyrityksiä

Koneyritysten keskimääräiset liikevaihdot kasvoivat ja tulokset paranivat vuonna 2022. Kustannusten yleinen ja voimakas kallistuminen kasvatti liikevaihtoja. Tekeminen kallistui ja urakoinnin hinnat nousivat keskimäärin melko hyvin, mikä kertoo markkinoiden reagoineen tilanteeseen. Niinpä koneyritysten liiketulostasokin parani hieman vuonna 2022. Lue lisää...

Kuljettajien saatavuus ja toiminnan rahoitus energiapuuliiketoiminnan pullonkauloina

energiapuu

Puuenergialiiketoiminnan rahoituksen ja kuljettajien saatavuus on heikentynyt, selviää Bioenergia ry:n ja Koneyrittäjät ry:n jäsenilleen toteuttamasta kyselystä. Vaikka energiapuun käyttö on kasvanut, kyselyyn vastanneet energiayhtiöiden edustajat sekä koneyrittäjät näkivät toimintaolosuhteiden yleisesti huonontuneen viimeisen viiden vuoden aikana. Lue lisää...

Koneyrittäjät ry ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat työehtosopimuksen

sopimus syntynyt

Koneyrittäjät ry ja METO - Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden, lajissaan ensimmäisen osapuolten välisen metsäkonealan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 10.05.2023. Työehtosopimus on voimassa 10.05.2023–30.04.2025. Lue lisää...

Energiavaje ratkaistava hallitusohjelmassa

turvetta

Kohtaamme lämmöntuotannon polttoainevajeen tulevana talvena ja se jatkuu ainakin vuoteen 2028. Tämä polttoainepula on ratkaistava hallitusohjelmassa niin, että varmistetaan huoltovarmuus ja teollisuutemme kilpailukyky, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 28.4.2023 Vantaalla. Lue lisää...

Ylipitkiin maksuaikoihin puututtava hallitusohjelmassa

maksuajat

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati Keski-Suomen Koneyrittäjien puheenjohtaja Matti Siikki puhuessaan Keski-Suomen Koneyrittäjien vuosikokouksessa Äänekoskella. Lue lisää...

Väylänpidon rahoituksessa otettava huomioon myös alemman luokan tiet

tien kunto

Huonokuntoisten teiden määrä on tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Liikenneverkon korjausvelka on kasvanut viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana nopeasti ja korjausvelan kasvu kiihtyy nykyisellä rahoitustasolla, totesi Seppo Saarelainen Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan kokouksessa Tampereella. Lue lisää...

Metsäkonealan työvoimapula ei ratkea uusilla torppareilla

puunkorjuu

Stora Enso markkinoi puunkorjuuseen uutta kumppanuusyrittäjämallia, joka vaikuttaa lähinnä hölmöläisten peiton jatkamiselta. Mallissa houkutellaan kokeneita metsäkoneenkuljettajia ryhtymään yrittäjiksi ja myymään työpanoksensa yrittäjästatuksella ilman yrittäjän toimintavapauksia. Malli ei tuo yhtäkään uutta osaavaa metsäkoneenkäyttäjää alalle, vaan pikemminkin hankaloittaa tilannetta entisestään, sanoi Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola Pohjanmaan Koneyrittäjien vuosikokouksessa 18.3.2023 Limingassa. Lue lisää...

Lähde metsäkoneyrittäjän matkaan päiväksi videolla

Metsäkoneyrittäjän päivä -video

Lunta sataa ja on pimeää, kun metsäkoneyrittäjä Teemu Myller käynnistää koneensa aamulla Joensuun Kiihtelysvaarassa. Päivän mittaan valkenee, mutta lumisade jatkuu. Video Metsäkoneyrittäjän päivästä vie katsojan lumisen työpäivän tunnelmaan. Lue lisää videohankkeesta, jolla tehdään metsäkonetyötä tutuksi.

Energiantuotannossa on turpeen tai ainespuun mentävä aukko

turvetta vai puuta

Polttoainevaje on edessä energiantuotannossa jo tästä vuodesta lähtien, kertoo tuore selvitys.  –Jos polttoainevajetta ei täytetä turpeella, poltetaan yhä enemmän ainespuuta, öljyä ja jopa kivihiiltä. Päättäjillä on nyt avaimet käsissään polttoainepulan ratkaisuun, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola. Lue lisää...

Lisää tiedotteita...


Jäsenille jäsensivuilla:

Koneyrittäjiä koskevia havaintoja hallitusohjelmasta

Metsäkeskus myöntää puutteet Keski-Suomen erillistarkastuksissa

Polttoaineklausuulit ja indeksiehdot varautumisen avuksi

massamuunnoslaskuri


jäsenmaksulaskuri

tarkistuslista työssäoppiminen

yhdessä enemmän kirja

mobiilisovellus

ympäristöosaajat


Koneyrittäjä-lehti


Koneyrittäjät kustannuspaineissa

Puheenjohtaja Markku Suominen kommentoi koneyrittäjien näkymiä FinnMETKO 2022 -näyttelyssä.

Finnmetko-näyttely 2022

 


 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet